naspäť
 
Daňové poradenstvo
Spracovanie účtovníctva
Mzdy a personalistika
Ekonomické poradenstvo
Napíšte nám
   
  V rámci ekonomického poradenstva ponúkame:
 
  1. vypracovanie finančnej analýzy a cash flow

  2. vypracovanie rôznych štatistických prehľadov podľa požiadaviek klienta

  3. vypracovanie podkladov pre uzatvorenie leasingovej zmluvy

  4. rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia

  5. spracovanie vnútropodnikových účtovných smerníc

  6. oboznamovanie klientov so zmenami v platnej legislatíve