naspäť
 
Daňové poradenstvo
Spracovanie účtovníctva
Mzdy a personalistika
Ekonomické poradenstvo
Napíšte nám
   
  Personalistika
 

Personálny servis - prijatie do zamestnania, prihlásenie do poisťovní, spracovanie dokladov o odpracovanej dobe, resp. o dovolenke. Evidencia o zmenách v priebehu obdobia a vyhotovovanie potvrdení pre potreby zamestnancov. Ukončenie pracovného pomeru, odhlásenie z poisťovní, vyhotovenie výstupných dokladov. Úplné a kompletné spracovanie štatistiky o zamestnanosti.
V prípade individuálnej dohody môžeme ponuku personalistiky rozšíriť o služby v oblasti
uzatvárania pracovných zmlúv, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Ponúkame plnohodnotné zastupovanie klienta na orgánoch štátnej správy a inštitúciách na základe plnomocenstva podľa platných predpisov o zastupovaní.